ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Hírek
ösztöndíj pályázat
admin

A Barti Települési Értéktár Bizottság „Ösztöndíjpályázatot” hirdet középfokú vagy felsőfokú oktatásban tanulók részére.

Pályázat célja:

Lehetőséget kívánunk adni településünk fiataljainak, hogy a társadalom hasznos tagjaivá váljanak szűkebb és tágabb közösségünkben egyaránt.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki a következő feltételeknek együttesen megfelel:

a) Barton állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) Közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója vagy, államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben résztvevő hallgatója,

c) tanulmányait első diploma megszerzéséért folytatja.

(2) Az ösztöndíjat a 2020/2021 évi tanévre, lehet elnyerni. Összege a Barti Települési Értéktár Bizottság által meghatározott, témakörönként 500-,€. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az értéktár bizottság egy tanulmányi félévre egy összegben utalja át a nyertes pályázó számlájára az öt havi támogatás összegét. A nyertes pályázónak az összeg felhasználását számlákkal kell igazolnia. A nyertes pályázó az ösztöndíjat kimondottan, csak is tanulmányait elősegítő célra hasznosíthatja.

Ha a pályázó hallgatói jogviszonya a törvényben írtak szerint szünetel vagy megszűnik, az ösztöndíj folyósítása megszűnik. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító részére visszafizetni.

(4) Érvényesen pályázni az alábbiak benyújtásával lehet:

 a) melléklet szerinti kitöltött űrlap,

 b) önéletrajz,

 c) a pályázó oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolása,

 d) egy dolgozat, 3‐4 oldal megírása az alábbi témákból:

    1. Középfokú oktatási intézményben tanulók diákok részére

       Településünk (Bart) jeles személyisége (pld. író, költő, tanító, egyházi személyiség stb.)

    2. Felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok részére

     Hogyan érintették településünket a Beneš Dekrétumok és a deportálások         

        (még élő szemtanúk elmondása alapján vagy irattári anyagok felhasználásával, régi fotók,

         levelek, családi emlékek) 

e) követelmény: Times New Roman betűtípus, 12‐es betűméret, 1,5‐es sorköz. Margók alul, felül, jobb és bal oldalon egyaránt 2,0 cm-es, nyomtatás a lap mindkét oldalára történhet.

f) a dolgozat végén a felhasznált irodalmat kötelező feltüntetni.

(5) A pályázat beadásának határideje: 2020. június 30.

Ünnepélyes eredményhirdetés 2020. évi falunapon,

A pályázatot a következő postai címre kell beküldeni:

Barti Települési Értéktár bizottság, 943 55 Bart 149 szám,

A pályázatokat, és a 4. pontban szereplő dokumentációkat elektronikus fizikai adathordozón (pendrive‐on vagy CD‐n) is be kell nyújtani.

A PÁLYÁZAT ITT TÖLTHETŐ LE!